Corona hızlı testi

  • Test sonucu, testten 15 dakika sonra
  • %96,2 duyarlılık ve %99,9 özgüllük
  • tıbbi sevk gerekmez

23,80  5 minutes